TD Marvel Vam nudi

Usluge carinjenja za sve vrste roba

Medjunarodni cargo transport je uvek povezan sa carinjenjem. Nasa kompanija poseduje speditersku licencu sa kojom zakonski moze obavljati usluge carinjenja. TD Marvel vam nudi kompletnu uslugu carinskih usluga vezanih za uvoz, izvoz I tranzitni cargo koji je isporucen ili poslat bilo kojim tipom transporta.

 • Carinjenje uvozno izvoznog carga
 • Carinjenje komercijalnog, privatnog i diplomatskog carga
 • Konsultacije I prakticna asistencija prilikom carinskog postupka

Kontakt

TD Marvel D.o.o
Drugovacka 23
11000 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 11 26 22 893
Fax: +381 (0) 11 26 35 392
e-mail: info@tdmarvel.com

Generalni Direktor
Tatjana Mijuskovic
381 (0) 63 329 961
office@tdmarvel.com

Marketing Direktor
Nebojsa Lazic
381 (0) 65 615 79 31
sasha@tdmarvel.com

Dobrodošli u Špediciju Srbija

 

Špedicija

 

Špedicija (latinski expedire, otpremiti) je delatnost koja se bavi organizacijom otpremanja i dopremanja robe te provozom robe kroz neku zemlju i ostalim poslovima koji su s tim u vezi.
Špediciju kao aktivnost možemo opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, veština i pravila koja delotvorno omogućuju otpremu, dopremu i provoz materijalnih dobara svim prevoznim sredstvima, svim prevoznim putevima, u konvencionalnom, kombinovanom i multimodalnom transportu.
Poslove koje špediter obavlja u sklopu svoje delatnosti dele se u dve vrste. Prvi deo su osnovni špediterski poslovi, a oni su:

 1. stručni saveti i učestvovanje u pregovorima radi sklapanja ugovora o međunarodnoj kupoprodaji;
 2. instradacija;
 3. doziv robe;
 4. sklapanje ugovora o prevozu robe na klasičan način - upotreba prevoznog sredstva jedne prometne grane;
 5. sklapanje ugovora o multimodalnom transportu robe i organizovanje transporta "od vrata do vrata"
 6. prihvat robe radi otpreme;
 7. otprema, doprema i provoz robe u užem smislu;
 8. sklapanje ugovora o utovaru, istovaru i pretovaru robe;
 9. sklapanje ugovora o transportnom osiguranju;
 10. sklapanje ugovora o skladištenju i skladištenje robe;
 11. ispostavljanje i pribavljanje prevoznih i drugih dokumenata;
 12. obavljanje poslova u vezi sa carinjenjem robe;
 13. kontrola ispravnosti dokumenata i obračuna vozarine, carine i drugih obaveza i troškova;
 14. informisanje nalogodavca.

Druge  usluge su specijalni poslovi, koje špediter obavlja povremeno, odnosno samo u posebnim prilikama kada pomoću njih kompletira paket svojih usluga:

 1. sklapanje ugovora o pakovanju , te obavljanje tih poslova;
 2. sklapanje ugovora o merenju i sortiranju, te obavljanje tih poslova;
 3. izdavanje garantnih pisama;
 4. izdavanje špediterskih potvrda i drugih FIATA dokumenata;
 5. uzorkovanje robe;
 6. zastupanje nalogodavca u regresnom postupku prema trećim osobama;
 7. zastupanje nalogodavca u slučaju zajedničke havarije;
 8. ugovrna kontrola kvaliteta i kvantiteta robe u međunarodnom prometu;
 9. hranjenje i pojenje živih životinja;
 10. doleđivanje robe;
 11. sajamski poslovi;
 12. leasing poslovi;
 13. međunarodni pomorski prometno-agencijski poslovi;
 14. kreditiranje nalogodavca;
 15. otprema, doprema i provoz zbirnog prometa;
 16. drugi propisani ili uobičajeni poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.

Osiguranje robe u transportu

 

U situacijama kada je kupac dužan da obezbedi osiguranje, prodavac mora da dobije potvrdu da je roba osigurana pre nego što se ona fizički izveze.
Najbolje je da tražite kopiju dokumenta o osiguranju kako bi se potvrdilo da je obezbeđeno pokriće od rizika transporta robe. Roba je obično osigurana do luke ili aerodroma u kojima se vrši istovar. Često se osiguranje robe može produžiti „od skladišta do skladišta“, tj. „od vrata do vrata.“ Roba treba da bude osigurana najmanje na puni iznos fakture. Tako će osiguranik, u slučaju gubitka ili oštećenja pošiljke, biti u istoj finansijskoj poziciji kao kada bi posao bio uspešno okončan. Osiguranje robe može da pokriva razne rizike kao što su tonjenje ili potonuće, oluje, požare ili eksplozije,štete prouzrokovane vodom, piraterija, sudari, havarijske štete, nezakonite radnje vozača, kapetana ,posade, krađa ili sitna krađa, štete ili lomljenje usled nepravilnog rukovanja, kao i gubitak tovara.

Opširnije...
 

Dokumenti koji prate robu

 

Sva roba koja ulazi ili izlazi iz carinskog područja mora preći preko carinskog prelaza, kao mesta koje je određeno za uvoz, izvoz i tranzit robe, prelaz lica i prevoznih sredstava preko carinske linije.
Lice koje unosi robu dužno je da istu prijavi i bez odlaganja preveze do carinarnice, ili drugog mesta koji odredi carinski organ. Pre dopreme i pre deklarisanja, uz odobrenje carinarnice, roba se može pregledati, uzeti uzorci, a sve u cilju određivanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe robe. Roba dopremljena carinskom organu mora biti obuhvaćena sažetom dekleracijom.

Opširnije...
 

Osnovi spoljne trgovine...

 

Spoljna trgovina predstavlja trgovinu koja se odvija izmedju rezidenata jedne zemlje i rezidenata svih drugih zemalja. Kod klasičnog spoljnotrgovinskog posla kretanje robe praćeno je kretanjem novca. Redovni spoljnotrgovinski posao ima za osnovu ugovorenu kupoprodaju i procedura je standardizovana.

Opširnije...


Designed by: TD Marvel Valid XHTML and CSS.